راهنمای بدست آوردن آدرس پست در اینستاگرام

برای بدست آوردن لینک عکس یا فیلم در اینستاگرام ، کافی است اگر با نرم افزار اینستاگرام آن عکس را باز کرده اید ، روی ۳ نقطه زیر یا بالای عکس بزنید و گزینه copy share url یا copy link را انتخاب کنید تا آدرس کپی شود .

حالت دوم بدست آوردن آدرس عکس در اینستاگرام

اگر اینستاگرام خود را کامپیوتر باز کرده باشید ، با کلیک کردن روی یک عکس ، آن عکس در پنجره ای جدید باز خواهد شد . آدرسی که در url مربوط به مرورگر مشاهده می کنید همان آدرس عکس در اینستاگرام می باشد که با کپی کردن آن میتوانید آدرس عکس را ذخیره کنید.